Carsten Carstensen har bred erhverserfaring fra både Danmark og udlandet. Har tidligere bestridt stillingen som adm. direktør for Otis A/S, Erni Bolte A/S, Bossard A/S, KONE A/S samt senest Linatex A/S (Technical Solutions in Plastic and Rubber) og Aproxi ApS (Dental Inventions). Bestyrelsesposter omfatter: Høyrup & Clemmensen, El-installation, formand for bestyrelsen i H.F.Holding af 1. februar 2005 A/S og næstformand i Hans Følsgaard A/S.

Lars Eskesen har været 28 år i den finansielle sektor, senest næstformand for direktionen i Unibank frem til 1998. En række tillidshverv bl. a. formand for Danmarks Sparekasseforening, medlem af bestyrelsen for en Europæiske Bankforening og formand for The Steering Committe of the Inter Alpha Group of banks. I dag en række bestyrelseshverv bl. a. formand for Nordic Mezzenine funds, Nordic Biotech og Nordea invest.

John Hestehave har erfaring inden for moderne teknologi, international afsætning og ledelse. Uddannet Mekanik Ingeniør, har HD organisation og en MBA (American Management Association). Har siddet i Top management positioner i større danske og udenlanske virksomheder, bl.a. Radiometer Electronics, RE Instruments Inc., Bang & Olufsen Technology og Struers AS. Sidder i bestyrelsen for flere danske og udenlanske selskaber.

Peter Laub Christoffersen er cand.act. har arbejdet som direktør og adm. direktør i Baltica Holding, Topdanmark samt Compagnie Financiere de Victoire, 2M Invest og PenSams golfselskab. Han har deltaget i flere store og mindre M&A-aktiviteter som Statsanstalten, Falck, BN Re og AET Biomass m.v. Har betydelig bestyrelseserfaring fra Falck, Danica, Compagnie de Suez, ØK samt en række mindre selskaber. Har desuden deltaget i turn-arounds for PenSam's direkte investeringer. Er aktuelt bestyrelsesformand for Bookingstudio a/s, Autoremind a/s og Kjerulf og Partners a/s. Er censor ved de økonomiske erhvervsuddannelser, med særlig viden om strategi og valuation..

Tom Togsverd er tidligere direktør for ITEK (DI's branchefællesskab for IT, elektronik og kommunikation). Han har tidligere været konsulent i IT-brancheforeningen 1998-1999, underdirektør i Tele Danmark 1994-1998 og ansat i Finansministeriet 1976-1994. Tom Togsverd er uddannet civilingeniør og har en phD fra DTU. Han sidder i en række udvalg under ITEK. I eksterne tillidshverv sidder han ligeledes i bestyrelsen for WEEE-system (næstformand).

Torben Svanberg er formand og tidligere adm. direktør i Bevica Fonden og Bevica Innovation A/S. Har tidligere været direktør i større danske koncerner, bl.a. Den Kgl. Porcelænsfabrik, ISS og Sonofon. Formand og bestyrelsesmedlem i flere erhvervsmæssige bestyrelser og organisationer samt dommer i Sø- og Handelsretten udpeget af Dansk Industri. Adviser for EBRD vedr. projekter i Rusland og Letland. Torben Svanberg er uddannet cand.jur.