ACTA / corporate finance kan bistå med at identificere og kontakte mulige opkøbsemner, med at vurdere den mulige værditilvækst af et opkøb/investering og med at forberede og gennemføre transaktionsprocessen.

Vi bistår med at forstå målselskabets industri- og konkurrencemæssige position, med at vurdere og simulere selskabets forventede finansielle performance til brug for såvel investeringsbeslutninger, forhandlingsforberedelse samt sikring af ekstern finansiering – omfattende såvel egen- som fremmedkapital.

Vi kan bistå med at forberede og gennemføre introduktionen af køber overfor de identificerede mulige opkøbsemner, med værdiansættelse af emnerne, med at forberede og gennemføre forhandlinger, og med at forberede og gennemføre due diligence.