ACTA / corporate finance kan bistå såvel med at salgsmodne et selskab som med at gennemføre salgsprocessen.

I forbindelse med salgsmodning vurderer vi om et selskab er egnet til salg her & nu. Vurderingen kan bl.a. bygge på selskabets aktuelle og forventede præstationer på udvalgte parametre i forhold til såvel konkurrenterne som interne benchmarks.

Såfremt ejernes værdi af et selskab vurderes at kunne forbedres, bistår vi med at iværksætte mulige værdi-forbedrende tiltag, f.eks. i form af optimering af arbejdskapital og kapitalstruktur eller andre forhold af driftsmæssig karakter.

Selve salgsprocessen gennemføres i et forløb med flere faser. Indledningsvis beskrives selskabets aktiviteter og der udarbejdes salgsdokumentation og andre relevante dokumenter, herunder en indikativ værdiansættelse ligesom mulige købere identificeres og due diligence forberedes.

Dernæst kontaktes de mulige købere og en proces der har til formål at identificere den bedste køber iværksættes.

Vi kan bistå med at forberede og gennemføre markedsføring af et selskab overfor de identificerede mulige købere, med værdiansættelse, med at forberede og gennemføre forhandlinger, og med at forberede og gennemføre due diligence.