ACTA / corporate finance er en partnerejet, uafhængig finansiel rådgiver. Vi leverer rådgivning i forbindelse med virksomhedshandler og kapitalfremskaffelse. 

Vi er sparringpartnere og rådgivere for ejere og investorer samt ledelser, som vi bistår i hele transaktionsforløbet. Fra indledende overvejelser om frasalg, tilkøb eller kapitalfremskaffelse til gennemførelse af selve transaktionsprocessen. 

Vi bistår koncerner, der ønsker at erhverve et selskab eller at frasælge et datterselskab, kapitalfonde og investeringsselskaber, der ønsker at sælge eller købe en virksomhed, private selskabsejere, der ønsker at sælge deres virksomhed, f. eks. i forbindelse med et forestående generationsskifte. Eller selskaber, der ønsker at styrke deres kapitalgrundlag.

Partnerne i ACTA / corporate finance har erfaring både som rådgivere fra den finansielle sektor og fra industrien, hvilket giver os bred indsigt i og forståelse af vore opdragsgiveres behov.

Vort mål er at levere pragmatisk og værdiskabende rådgivning i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af diverse former for M&A-transaktioner.